രാജസ്ഥാൻ

14000

6 ദിവസം


"മരുഭൂമിയിൽ ഒരു സ്വപ്നലോകം"

പ്രതാപത്തിന്റെ ദേശമാണ് രാജസ്ഥാൻ.ധീരതക്കും അഭിമാനത്തിനും പ്രൗഢിക്കും തങ്ങളുടെ ജീവനേക്കാൾ വില കല്പ്പിച്ചിരുന്നവർ ഭരിച്ച നാട്. മരുഭൂമിയിൽ അവർ ഒരു സ്വപ്നം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു. രാജസ്ഥാൻ എന്ന മാസ്മരികലോകം ഗരിമയിലും ചാരുതയിലും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നില്കുന്ന ധാരാളം കൊട്ടാരങ്ങളും കൊത്തകങ്ങളും ലോകമെമ്പാടും ഉണ്ടെങ്കിലും മരുഭൂമിയിലെ മണലാരണ്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തലയുയർത്തി നില്കുന്ന രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടകളും സൗധങ്ങളും തരുന്ന ഗതകാലത്തിന്റെ വിശ്വപ്രതാപത്തിന്റെ നേരനുഭവം മറ്റൊരിടത്തും ലഭിക്കില്ല. ഇതിഹാസത്തിന്റെ യാഥാർഥ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു മായികലോകം ആണിത്. മരുഭൂമിയുടെ വശ്യസൗന്ദര്യം ആണ് രാജസ്ഥാൻ.ദിനം 1
"അഹമ്മദാബാദ് "

ആദ്യ ദിനം അഹമ്മദാബാദ് എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയ ശേഷം ഹോട്ടലിലേക്ക്

ദിനം 2
"ജോധ്പുർ"

രാവിലെ പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം ജോധ്പുരിലെക്ക് . ജോധ്പുർ പട്ടണത്തിന്റെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടതിനു ശേഷം രാത്രി ജോധ്പുരിൽ

ദിനം 3

രാവിലെ ജോധ്പുരിന്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് വീണ്ടും ഇറങ്ങുന്നു.ഉച്ചയോടെ ജൈസാൾമീരിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു. രാത്രി ജൈസാൾമീരിൽ

ദിനം 4

ജൈസാൾമീരിന്റെ കാഴ്ചകൾ കാണുവാൻ രാവിലെ പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം പുറപ്പെടുന്നു. ഉച്ചയോടെ ഡെസേർട് ക്യാമ്പിലേക്ക്. രാത്രി ജൈസാൾമീരിൽ.

ദിനം 5

മരുഭൂമിയെ അടുത്തറിയാൻ സാധിക്കുന്ന വിനോദങ്ങളായ ഡെസേർട് സഫാരി , പാരാഗ്ലൈഡിങ് തുടങ്ങിയ വിനോദങ്ങൾക്കായി ഈ ദിവസം. ഉച്ചയോടെ തിരികെ അഹമ്മദാബാദിലേക്ക്.

ദിനം 6

തിരികെ നാട്ടിലേക്ക്.

 • ജൈസാൾമീരിൽ ഡെസേർട് ക്യാമ്പിൽ താമസം.
 • 3 സ്റ്റാർ കാറ്റഗറി ഹോട്ടലുകളിൽ താമസം.* [ രാത്രി യാത്ര ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ]
 • ടൂർ ഉടനീളം 3 നേരം ഭക്ഷണം
 • നിബന്ധനകൾ ബാധകം
 • ഉൾപ്പെടുന്ന സേവനങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാ വിധ ചിലവുകളും .
 • യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഇൻഷ്വറൻസ് .

Need Assistance?

Our team is 24/7 at your service to help you with your issues or answer any related questions

+91 974 413 6586


You May Also Like

ഗോവ
8000 /person
മണാലി
9500 /personSarkeet Holidays


Visit Us @

  GS2 Heavenly Plaza
  Suite NO.139
  Kakkanad, Cochin
Call Us @


  +91 974 413 6586